Enkele projecten welke door ons zijn uitgevoerd:

Realisatie van een platenbaan voor ruwvoeropslag. 

Grondverzetswerkzaamheden rondom nieuwbouwwoningen.

Afwerken bermen en afvoeren bermmateriaal. 

Bomen rooien met mobiele kraan en sorteergrijper met klem-gebit.

Te groot geworden struiken verwijderen uit een tuin en vervangen door teeltaarde voor nieuwe beplanting en gras.

Bomen rooien en snoeien in combinatie met de mobiele kraan, waardoor bomen vaak netjes kunnen worden neergelegd. 

Bomen veilig afzagen en verwijderen langs de openbare weg met behulp van de mobiele kraan met bomengrijper.

 Realisatie erf inrichting woning Oudeschoot.  

 Bomen rooien en snoeien in combinatie met de mobiele kraan. 

ExternalVideoWidget

 

Oude woning gesloopt, waarbij het sloopafval gescheiden werd geladen op meerdere containers.

Graafwerkzaamheden met KLIC-tekening op gps en grondwerker.

Graafwerkzaamheden met KLIC-tekening op gps en grondwerker.

Partij ongeschikt wilgenhout afgevoerd bij de klant naar onze opslag waar het weer verwerkt wordt voor in de biomassa.

Het rooien van 2 grote coniferen uit een dichte achtertuin door middel van klimtechniek.

Stobbenfrezen met groot materieel, ook op minder gemakkelijk bereikbare plekken.

Het snoeien van de bomen met behulp van de mobiele kraan met speciale hoogwerkbak.

Bosfrezen met de kraan voor het verwijderen van wildgroei en braamstruiken langs de slootkant en tussen de bomen in de tuin.