Enkele projecten welke door ons zijn uitgevoerd:Diverse bomen gekapt, takken werden versnipperd en het geschikte hout was voor de eigenaar.Bouwkavel uitgegraven voor een nieuwbouwwoning.Op deze kavel de grotere wildgroei bomen verwijderd en de rest van de wildgroei netjes weg gefreesd met de bosfrees.Bomen veilig zonder vallen verwijderd en opgeruimd om de rest van de beplanting te kunnen behouden.Realisatie van een platenbaan voor ruwvoeropslag.Grondverzetswerkzaamheden rondom nieuwbouwwoningen.Te groot geworden struiken verwijderen uit een tuin en vervangen door teeltaarde voor nieuwe beplanting en gras.Bomen veilig afzagen en verwijderen langs de openbare weg met behulp van de mobiele kraan met bomengrijper.Realisatie erf inrichting woning Oudeschoot.Bomen rooien en snoeien in combinatie met de mobiele kraan.Oude woning gesloopt, waarbij het sloopafval gescheiden werd geladen op meerdere containers.Graafwerkzaamheden met KLIC-tekening op gps en grondwerker.Partij ongeschikt wilgenhout afgevoerd bij de klant naar onze opslag waar het weer verwerkt wordt voor in de biomassa.Het rooien van 2 grote coniferen uit een dichte achtertuin door middel van klimtechniek.Stobbenfrezen met groot materieel, ook op minder gemakkelijk bereikbare plekken.Het snoeien van de bomen met behulp van de mobiele kraan met speciale hoogwerkbak.Bosfrezen met de kraan voor het verwijderen van wildgroei en braamstruiken langs de slootkant en tussen de bomen in de tuin.Houttransport door middel van een trekker met een op afstand bedienbare kraan met daarachter een rongenwagen.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer: 06-24608197